Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

''Whisky'' - Hương vị đặc biệt bên trong hộp quà tết đầy ý nghĩa

Tin tức

Kết hợp whisky trong hộp quà Tết là cách làm mới và độc đáo để chúc mừng năm mới. Whisky mang đến hương vị đặc biệt và sang trọng, cùng với tinh thần truyền thống của Tết, tạo nên món quà ý nghĩa và đáng trân trọng. Hãy truyền tải những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất cùng với hương vị thanh cao của whisky trong những hộp quà Tết độc đáo này.

(っ◔◡◔)っ ♥ 𝐖𝐡𝐢𝐬𝐤𝐲 - 𝐇ươ𝐧𝐠 𝐯ị đặ𝐜 𝐛𝐢ệ𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐡ộ𝐩 𝐪𝐮à 𝐓ế𝐭 đầ𝐲 ý 𝐧𝐠𝐡ĩ𝐚 ♥
♥𝙼̷ỗ𝚒̷ 𝚍̷ị𝚙̷ 𝚃̷ế𝚝̷ đế𝚗̷, 𝚔̷𝚑̷ô𝚗̷𝚐̷ 𝚐̷ì 𝚌̷ó 𝚝̷𝚑̷ể 𝚝̷ạ𝚘̷ 𝚗̷ê𝚗̷ 𝚗̷𝚒̷ề𝚖̷ 𝚟̷𝚞̷𝚒̷ 𝚟̷à ấ𝚖̷ 𝚌̷ú𝚗̷𝚐̷ 𝚗̷𝚑̷ư 𝚟̷𝚒̷ệ𝚌̷ 𝚝̷ặ𝚗̷𝚐̷ 𝚗̷𝚑̷𝚊̷𝚞̷ 𝚗̷𝚑̷ữ𝚗̷𝚐̷ 𝚖̷ó𝚗̷ 𝚚̷𝚞̷à ý 𝚗̷𝚐̷𝚑̷ĩ𝚊̷. 𝚃̷𝚛̷𝚘̷𝚗̷𝚐̷ 𝚗̷𝚑̷ữ𝚗̷𝚐̷ 𝚖̷ó𝚗̷ 𝚚̷𝚞̷à 𝚃̷ế𝚝̷ 𝚝̷𝚛̷𝚞̷𝚢̷ề𝚗̷ 𝚝̷𝚑̷ố𝚗̷𝚐̷, 𝚑̷ộ𝚙̷ 𝚚̷𝚞̷à 𝚃̷ế𝚝̷ đã 𝚝̷𝚛̷ở 𝚝̷𝚑̷à𝚗̷𝚑̷ 𝚖̷ộ𝚝̷ 𝚕̷ự𝚊̷ 𝚌̷𝚑̷ọ𝚗̷ 𝚙̷𝚑̷ổ 𝚋̷𝚒̷ế𝚗̷ 𝚟̷à 𝚖̷𝚊̷𝚗̷𝚐̷ đầ𝚢̷ ý 𝚗̷𝚐̷𝚑̷ĩ𝚊̷ 𝚝̷𝚛̷𝚞̷𝚢̷ề𝚗̷ 𝚝̷𝚑̷ố𝚗̷𝚐̷.
 
♥ 𝙽̷ă𝚖̷ 𝚗̷𝚊̷𝚢̷, 𝚑̷ã𝚢̷ 𝚕̷à𝚖̷ 𝚖̷ớ𝚒̷ 𝚔̷𝚑̷ô𝚗̷𝚐̷ 𝚔̷𝚑̷í 𝚃̷ế𝚝̷ 𝚋̷ằ𝚗̷𝚐̷ 𝚌̷á𝚌̷𝚑̷ 𝚔̷ế𝚝̷ 𝚑̷ợ𝚙̷ 𝚠̷𝚑̷𝚒̷𝚜̷𝚔̷𝚢̷ - 𝚖̷ộ𝚝̷ 𝚑̷ươ𝚗̷𝚐̷ 𝚟̷ị đặ𝚌̷ 𝚋̷𝚒̷ệ𝚝̷ 𝚟̷à 𝚜̷𝚊̷𝚗̷𝚐̷ 𝚝̷𝚛̷ọ𝚗̷𝚐̷, 𝚝̷𝚛̷𝚘̷𝚗̷𝚐̷ 𝚗̷𝚑̷ữ𝚗̷𝚐̷ 𝚑̷ộ𝚙̷ 𝚚̷𝚞̷à 𝚃̷ế𝚝̷ độ𝚌̷ đá𝚘̷ 𝚟̷à ấ𝚗̷ 𝚝̷ượ𝚗̷𝚐̷. 𝚆̷𝚑̷𝚒̷𝚜̷𝚔̷𝚢̷, 𝚖̷ộ𝚝̷ 𝚍̷ạ𝚗̷𝚐̷ đồ uống đế𝚗̷ 𝚝̷ừ 𝚂̷𝚌̷𝚘̷𝚝̷𝚕̷𝚊̷𝚗̷𝚍̷, đã 𝚝̷𝚛̷ở 𝚝̷𝚑̷à𝚗̷𝚑̷ 𝚋̷𝚒̷ể𝚞̷ 𝚝̷ượ𝚗̷𝚐̷ 𝚌̷ủ𝚊̷ 𝚜̷ự 𝚝̷𝚑̷𝚊̷𝚗̷𝚑̷ 𝚕̷ị𝚌̷𝚑̷ 𝚟̷à 𝚙̷𝚑̷𝚘̷𝚗̷𝚐̷ 𝚌̷á𝚌̷𝚑̷.
 
♥𝙷̷ươ𝚗̷𝚐̷ 𝚟̷ị 𝚝̷𝚛̷𝚞̷𝚢̷ề𝚗̷ 𝚝̷𝚑̷ố𝚗̷𝚐̷ 𝚌̷ủ𝚊̷ 𝚠̷𝚑̷𝚒̷𝚜̷𝚔̷𝚢̷ 𝚝̷𝚑̷ườ𝚗̷𝚐̷ 𝚖̷𝚊̷𝚗̷𝚐̷ 𝚝̷𝚑̷𝚎̷𝚘̷ 𝚖̷ù𝚒̷ 𝚑̷ươ𝚗̷𝚐̷ đ𝚊̷ 𝚍̷ạ𝚗̷𝚐̷ 𝚟̷à 𝚙̷𝚑̷𝚘̷𝚗̷𝚐̷ 𝚙̷𝚑̷ú 𝚝̷ừ 𝚌̷á𝚌̷ 𝚕̷𝚘̷ạ𝚒̷ 𝚑̷ạ𝚝̷, 𝚖̷ậ𝚝̷ 𝚘̷𝚗̷𝚐̷ 𝚟̷à 𝚐̷ỗ 𝚜̷ồ𝚒̷. 𝚂̷ự 𝚑̷𝚘̷à 𝚚̷𝚞̷𝚢̷ệ𝚗̷ 𝚝̷𝚒̷𝚗̷𝚑̷ 𝚝̷ế 𝚌̷ủ𝚊̷ 𝚌̷á𝚌̷ 𝚝̷𝚑̷à𝚗̷𝚑̷ 𝚙̷𝚑̷ầ𝚗̷ 𝚗̷à𝚢̷ 𝚝̷ạ𝚘̷ 𝚗̷ê𝚗̷ 𝚖̷ộ𝚝̷ 𝚑̷ươ𝚗̷𝚐̷ 𝚟̷ị độ𝚌̷ đá𝚘̷ 𝚟̷à 𝚔̷𝚑̷ó 𝚚̷𝚞̷ê𝚗̷, 𝚕̷à𝚖̷ 𝚜̷𝚊̷𝚢̷ đắ𝚖̷ 𝚕̷ò𝚗̷𝚐̷ 𝚗̷𝚐̷ườ𝚒̷ 𝚝̷ừ 𝚕̷ầ𝚗̷ 𝚗̷𝚑̷ấ𝚙̷ 𝚖̷ô𝚒̷ đầ𝚞̷ 𝚝̷𝚒̷ê𝚗̷. Đặ𝚝̷ 𝚠̷𝚑̷𝚒̷𝚜̷𝚔̷𝚢̷ 𝚟̷à𝚘̷ 𝚑̷ộ𝚙̷ 𝚚̷𝚞̷à 𝚃̷ế𝚝̷ 𝚜̷ẽ 𝚖̷𝚊̷𝚗̷𝚐̷ đế𝚗̷ 𝚜̷ự độ𝚌̷ đá𝚘̷ 𝚟̷à 𝚖̷ớ𝚒̷ 𝚖̷ẻ, 𝚔̷𝚑̷𝚒̷ế𝚗̷ 𝚖̷ó𝚗̷ 𝚚̷𝚞̷à 𝚌̷ủ𝚊̷ 𝚋̷ạ𝚗̷ 𝚝̷𝚛̷ở 𝚝̷𝚑̷à𝚗̷𝚑̷ 𝚖̷ộ𝚝̷ đ𝚒̷ể𝚖̷ 𝚗̷𝚑̷ấ𝚗̷ đá𝚗̷𝚐̷ 𝚗̷𝚑̷ớ 𝚝̷𝚛̷𝚘̷𝚗̷𝚐̷ 𝚗̷𝚐̷à𝚢̷ 𝚃̷ế𝚝̷. 𝙽̷𝚐̷𝚘̷à𝚒̷ 𝚟̷𝚒̷ệ𝚌̷ 𝚖̷𝚊̷𝚗̷𝚐̷ đế𝚗̷ 𝚑̷ươ𝚗̷𝚐̷ 𝚟̷ị 𝚝̷𝚑̷𝚊̷𝚗̷𝚑̷ 𝚌̷𝚊̷𝚘̷, 𝚠̷𝚑̷𝚒̷𝚜̷𝚔̷𝚢̷ 𝚌̷ò𝚗̷ 𝚝̷𝚑̷ể 𝚑̷𝚒̷ệ𝚗̷ 𝚜̷ự 𝚝̷𝚒̷𝚗̷𝚑̷ 𝚝̷ế 𝚟̷à 𝚜̷ự 𝚌̷𝚑̷ă𝚖̷ 𝚜̷ó𝚌̷ 𝚝̷𝚛̷𝚘̷𝚗̷𝚐̷ 𝚟̷𝚒̷ệ𝚌̷ 𝚕̷ự𝚊̷ 𝚌̷𝚑̷ọ𝚗̷ 𝚚̷𝚞̷à 𝚝̷ặ𝚗̷𝚐̷.
 
♥𝙷̷ộ𝚙̷ 𝚚̷𝚞̷à 𝚃̷ế𝚝̷ 𝚟̷ớ𝚒̷ 𝚠̷𝚑̷𝚒̷𝚜̷𝚔̷𝚢̷ 𝚌̷ũ𝚗̷𝚐̷ 𝚌̷ó 𝚝̷𝚑̷ể 𝚝̷𝚑̷ể 𝚑̷𝚒̷ệ𝚗̷ 𝚝̷â𝚖̷ 𝚝̷ư 𝚟̷à ý 𝚗̷𝚐̷𝚑̷ĩ𝚊̷ 𝚌̷𝚑̷â𝚗̷ 𝚝̷𝚑̷à𝚗̷𝚑̷ 𝚌̷ủ𝚊̷ 𝚗̷𝚐̷ườ𝚒̷ 𝚝̷ặ𝚗̷𝚐̷ đế𝚗̷ 𝚗̷𝚐̷ườ𝚒̷ 𝚗̷𝚑̷ậ𝚗̷. 𝙽̷ó 𝚕̷à 𝚜̷ự 𝚔̷ế𝚝̷ 𝚑̷ợ𝚙̷ 𝚑̷𝚘̷à𝚗̷ 𝚑̷ả𝚘̷ 𝚐̷𝚒̷ữ𝚊̷ 𝚜̷ự 𝚜̷𝚊̷𝚗̷𝚐̷ 𝚝̷𝚛̷ọ𝚗̷𝚐̷ 𝚌̷ủ𝚊̷ 𝚠̷𝚑̷𝚒̷𝚜̷𝚔̷𝚢̷ 𝚟̷à 𝚝̷𝚒̷𝚗̷𝚑̷ 𝚝̷𝚑̷ầ𝚗̷ 𝚝̷𝚛̷𝚞̷𝚢̷ề𝚗̷ 𝚝̷𝚑̷ố𝚗̷𝚐̷ 𝚌̷ủ𝚊̷ 𝚃̷ế𝚝̷, 𝚖̷𝚊̷𝚗̷𝚐̷ đế𝚗̷ 𝚝̷𝚑̷ô𝚗̷𝚐̷ đ𝚒̷ệ𝚙̷ 𝚌̷𝚑̷ú𝚌̷ 𝚖̷ừ𝚗̷𝚐̷ 𝚗̷ă𝚖̷ 𝚖̷ớ𝚒̷ 𝚝̷𝚑̷ậ𝚝̷ ý 𝚗̷𝚐̷𝚑̷ĩ𝚊̷ 𝚟̷à 𝚖̷𝚊̷𝚢̷ 𝚖̷ắ𝚗̷ 𝚌̷𝚑̷𝚘̷ 𝚗̷𝚐̷ườ𝚒̷ 𝚝̷𝚑̷â𝚗̷, 𝚋̷ạ𝚗̷ 𝚋̷è 𝚟̷à đố𝚒̷ 𝚝̷á𝚌̷.
♥Đố𝚒̷ 𝚟̷ớ𝚒̷ 𝚗̷𝚑̷ữ𝚗̷𝚐̷ 𝚗̷𝚐̷ườ𝚒̷ 𝚢̷ê𝚞̷ 𝚝̷𝚑̷í𝚌̷𝚑̷ 𝚠̷𝚑̷𝚒̷𝚜̷𝚔̷𝚢̷, 𝚑̷ộ𝚙̷ 𝚚̷𝚞̷à 𝚃̷ế𝚝̷ 𝚗̷à𝚢̷ 𝚌̷𝚑̷ắ𝚌̷ 𝚌̷𝚑̷ắ𝚗̷ 𝚜̷ẽ 𝚕̷à 𝚖̷ó𝚗̷ 𝚚̷𝚞̷à đá𝚗̷𝚐̷ 𝚝̷𝚛̷â𝚗̷ 𝚝̷𝚛̷ọ𝚗̷𝚐̷. 𝙷̷ọ 𝚌̷ó 𝚝̷𝚑̷ể 𝚝̷𝚑̷ưở𝚗̷𝚐̷ 𝚝̷𝚑̷ứ𝚌̷ 𝚑̷ươ𝚗̷𝚐̷ 𝚟̷ị 𝚝̷𝚑̷𝚊̷𝚗̷𝚑̷ 𝚌̷𝚊̷𝚘̷ 𝚟̷à đắ𝚖̷ 𝚖̷ì𝚗̷𝚑̷ 𝚝̷𝚛̷𝚘̷𝚗̷𝚐̷ 𝚗̷𝚑̷ữ𝚗̷𝚐̷ 𝚔̷ỷ 𝚗̷𝚒̷ệ𝚖̷ đá𝚗̷𝚐̷ 𝚗̷𝚑̷ớ 𝚝̷𝚛̷𝚘̷𝚗̷𝚐̷ 𝚗̷𝚐̷à𝚢̷ 𝚃̷ế𝚝̷.
--------------------------- -------------------------
Liên hệ tư vấn và đặt hàng
Công ty TNHH TM XNK P&D LIFE
📍Địa chỉ : 62 Linh Đông, P. Linh Đông, Tp. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
ĐCGH 1: 90/4 đường 21, phường Hiệp Bình Phước, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
ĐCGH 2: 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
📞 Hotline: 0978.611.459 | 0325.769.636
📩 casgiftsvn@gmail.com
Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

"Hương Vị Độc Đáo của R.ư.ợ.u Miền Trung Việt Nam: Một Hành Trình Khám Phá Di Sản Văn Hóa"

Những giọt r.ư.ợ.u đang trong veo trong các bình đựng, như những viên ngọc quý ẩn chứa một thế giới văn hóa độc đáo và hương vị tinh tế của Miền Trung Việt Nam. Không chỉ là thức uống, r.ư.ợ.u ở Miền Trung đích thị là một phần di sản văn hóa độc đáo của vùng đất này, đốn tim người thưởng thức bằng những hương thơm độc nhất và những câu chuyện cổ xưa.

R.ư.ợ.u ở Miền Trung Việt Nam: Hương Vị Độc Đáo và Di Sản Văn Hóa

𝑅.𝑢̛.𝑜̛̣.𝑢 𝑜̛̉ 𝑀𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑣𝑖̀ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑑𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜́𝑎, 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ đ𝑖̣𝑎 𝑙𝑦́ 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑟.𝑢̛.𝑜̛̣.𝑢 𝑜̛̉ 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑛𝑎̀𝑦.

Các loại rượu truyền thống Tây Bắc

Sau đây CASgifts xin được chia sẻ đến cả nhà những loại Rượu truyền thống ở Tây Bắc mà các đấng mày râu nên một lần ném thử ạ Chén rượu là thứ đồ uống gắn liền chặt chẽ với đời sống của người Việt Nam. Và mỗi vùng lại có cách nấu rượu, cách uống rượu khác nhau. Đặc biệt là bà con vùng Tây Bắc có rất nhiều rượu ngon và quý mà một khi đã thưởng thức là đắm say khó quên.

Mê Hoặc Bởi Hương Vị Độc Đáo: Rư.ợ.u Truyền Thống Tây Bắc Việt Nam

Với sự đa dạng và độc đáo, rư.ợ.u truyền thống ở Tây Bắc Việt Nam thường khiến du khách quốc tế phải thốt lên kinh ngạc và tò mò. Dưới đây là những cảm nhận mà họ có thể chia sẻ về hương vị và trải nghiệm khi thưởng thức rư.ợ.u Tây Bắc:

R.Ư.Ợ.U Truyền Thống Tây Bắc Việt Nam: Hương Vị Đậm Đà Của Núi Rừng

Vùng Tây Bắc Việt Nam không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên núi rừng mà còn mang trong mình hương vị độc đáo của những loại r.ư.ợ.u truyền thống. Những hạt cỏ may, những dòng sông mơ màng và những cánh đồng ngô rộng lớn đã trở thành nguồn cảm hứng cho việc sản xuất những thứ hảo hạng, là biểu tượng của văn hóa ẩm thực độc đáo của vùng đất này.

VANG-Hương vị thanh cao và hấp dẫn của thế giới đồ uống

Vang không chỉ là một đồ uống tuyệt vời mà còn là biểu tượng của sự tôn trọng và đam mê trong văn hóa con người. Hương vị thanh cao của vang đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho con người và mang đến một thế giới đa dạng và độc đáo cho những ai đam mê khám phá và trân quý những điều tinh túy trong cuộc sống.

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN