Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Chính sách thanh toán

GIỚI THIỆU VỀ HÌNH THỨC THANH TOÁN CỦA CASGIFTS 

Hình thức thanh toán khi mua hàng

Hiện tại chính sách thanh toán tại CASgifts sẽ có 2 hình thức là COD và chuyển khoản ngân hàng.

  • Quý khách có thể trả tiền mặt cho shipper giao hàng khi đã kiểm tra sản phẩm và xác thực nhận hàng.
  • Khách hàng có thể trả tiền chuyển khoản ngân hàng cho CASgifts thông qua 3 số tài khoản chính chủ sau:
  1. Vietcombank chi nhánh Quảng  Ngãi 

              STK: 0271000954631 

              Tên chủ Stk: Nguyễn Minh Quốc

  1. Tiền phong bank (tpbank) chi nhánh TP.HCM 

               STK: 03935018201

               Tên chủ Stk: Nguyễn Minh Quốc

  1. Vietinbank chi nhánh Thủ Đức TP.HCM 

               STK: 107875893114 

               Tên chủ Stk: Nguyễn Minh Quốc

               Có xuất hóa đơn đỏ cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu.